Sąd Rejonowy w Puławach

https://www.pulawy.sr.gov.pl/srp/aktualnosc/13284,Zarzadzenie-Prezesa-i-Dyrektora-Sadu-w-sprawie-ustalenia-czasu-pracy-w-2020-roku.html
2020-09-28, 09:46

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu w sprawie ustalenia czasu pracy w 2020 roku oraz wyznaczenia dni wolnych za święta przypadające w soboty.

Metadane

Data wytworzenia : 10.02.2020
Data publikacji : 11.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes i Dyrektor Sądu
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Celarska ADM

Opcje strony