Sąd Rejonowy w Puławach

https://www.pulawy.sr.gov.pl/srp/aktualnosc/14899,Zarzadzenie-Prezesa-i-Dyrektora-Sadu-w-sprawie-ustalenia-czasu-pracy-w-2021-roku.html
2021-07-25, 07:37

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu w sprawie ustalenia czasu pracy w 2021 roku oraz wyznaczenia dni wolnych za święta przypadające w soboty.

Metadane

Data wytworzenia : 14.01.2021
Data publikacji : 18.01.2021
Data modyfikacji : 18.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes i Dyrektor Sądu
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Celarska ADM
Osoba modyfikująca informację:
Agata Sułek

Opcje strony