Sąd Rejonowy w Puławach

https://www.pulawy.sr.gov.pl/srp/archiwum-1/13426,Zarzadzenie-Prezesa-i-Dyrektora-SR-w-Pulawach-wstrzymanie-osobistej-obslugi-inte.html
2021-09-18, 00:52

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora SR w Puławach - wstrzymanie osobistej obsługi interesantów, zamknięcie czytelni, zamknięcie kasy, praca biura podawczego - nr Adm-0000-4/20 z dnia 13 marca 2020 r.

Metadane

Data publikacji : 13.03.2020
Data modyfikacji : 13.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes i Dyrektor SR w Puławach
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Rodzik ADM
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Rodzik

Opcje strony