Sąd Rejonowy w Puławach

https://www.pulawy.sr.gov.pl/srp/archiwum-1/13525,Zarzadzenie-Prezesa-i-Dyrektora-SR-w-Pulawach-w-sprawie-poddawania-korespondencj.html
2022-12-02, 14:33

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora SR w Puławach w sprawie poddawania korespondencji 48-godzinnej kwarantannie

Metadane

Data wytworzenia : 31.03.2020
Data publikacji : 01.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes i Dyrektor Sądu
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Celarska ADM

Opcje strony