Sąd Rejonowy w Puławach

https://www.pulawy.sr.gov.pl/srp/archiwum-1/13776,Zarzadzenie-Prezesa-i-Dyrektora-SR-w-Pulawach-w-sprawie-organizacji-pracy-i-obsl.html
2021-09-18, 01:25

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora SR w Puławach w sprawie organizacji pracy i obsługi interesantów w czasie epidemii od dnia 1 czerwca 2020 r.

Metadane

Data wytworzenia : 29.05.2020
Data publikacji : 29.05.2020
Obowiązuje od : 01.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes i Dyrektor Sądu
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Celarska ADM

Opcje strony