Biuletyn Informacji Publicznej Konta Bankowe - Sąd Rejonowy w Puławach

Sąd Rejonowy w Puławach
Ostatnia aktualizacja strony: 17.09.2019, 14:54

Konta Bankowe

Konta Bankowe


 

RACHUNKI BANKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01 STYCZNIA 2015 W SĄDZIE REJONOWYM W PUŁAWACH.

 

1. konto dochodów budżetowych - opłaty i koszty sądowe, grzywny

I Wydział Cywilny  -   16 1010 0055 1873 0041 4600 0001
II Wydział Karny -   86 1010 0055 1873 0041 4600 0002
Sekcja Wykonywania Orzeczeń  - 24 1010 0055 1873 0141 4600 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich  -  59 1010 0055 1873 0041 4600 0003
IV Wydział Pracy  -  32 1010 0055 1873 0041 4600 0004
V Wydział Ksiąg Wieczystych -    05 1010 0055 1873 0041 4600 0005
Samodzielna Sekcja Finansowa   - 85 1010 0055 1873 0041 4600 0020

            Narodowy Bank Polski
            Oddział Okręgowy w Lublinie  

        

 

2. konto sum depozytowych - wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia,  depozyty w sprawach cywilnych i karnych

 

Konto sum depozytowych w PLN

  43 1130 1017 0021 1002 6690 0004

 

           Bank Gospodarstwa Krajowego

  Oddział w Lublinie

 

            Konto sum depozytowych walutowych w USD

 

            16 1130 1017 0021 1002 6690 0005

 

   Bank Gospodarstwa Krajowego

   Oddział w Lublinie

 

Konto sum depozytowych walutowych w EUR

 

            97 1130 1017 0021 1002 6690 0002

 

  Bank Gospodarstwa Krajowego

  Oddział w Lublinie

 

Konto sum depozytowych walutowych w CHF

 

            27 1130 1017 0021 1002 6690 0001

 

  Bank Gospodarstwa Krajowego

  Oddział w Lublinie

 

Konto sum depozytowych walutowych w GBP

 

            70 1130 1017 0021 1002 6690 0003

 

  Bank Gospodarstwa Krajowego

  Oddział w Lublinie

 

 

3. konto sum na zlecenie  -zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny,
           badania, wizje, ogłoszenia itp. Wpłacane przez strony postępowania

           87 1130 1206 0028 9140 0620 0001


           Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa

           Oddział w Lublinie

 

6. rachunek funduszu pomocy pokrzywdzonych oraz pomocy postpenitencjarnej

 

           76 1130 1206 0028 9140 0620 0005

 

          Bank Gospodarstwa Krajowego

          Oddział Lublin

 

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

 

- imię i nazwisko/nazwa firmy;

- wydział, którego wpłata dotyczy;

- sygnatura akt;

- numer karty dłużnika;

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału/Sakcji.

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 31.12.2014
Data publikacji : 01.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Dzwonnik
Osoba udostępniająca informację:
Renata Markowska
©2010-2019 Sąd Rejonowy w Puławach.