Sąd Rejonowy w Puławach

Ogłoszenia w sprawie I Ns 490/17

Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny

ul. Partyzantów 6 A

24-100 Puławy

Puławy, dnia 13 lutego 2019  roku

Sygn. akt I Ns 490/17

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 21 grudnia 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Puławach I Wydziale Cywilnym w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I Ns 490/17 został złożony wykaz inwentarza po Lechu Jerzym Włodzimierzu Ząbku, zmarłym w dniu 21 października 2010 roku w Puławach, ostatnio stale zamieszkałym w Puławach, sporządzony przez Komornika Skarbowego Urzędu Skarbowego w Puławach.

         Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza. Ponadto, każda ze wskazanych powyżej osób może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 21.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Rzepkowska
Osoba udostępniająca informację:
Karol Brzozowski ADM

Opcje strony

do góry