Sąd Rejonowy w Puławach

Ogłoszenie w sprawie I Ns 80/19

Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny

ul. Partyzantów 6 A

24-100 Puławy

Puławy, dnia 2 kwietnia 2019 roku

Sygn. akt I Ns 80/19

OGŁOSZENIE

 

„W dniu 6 lutego 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Puławach I Wydziale Cywilnym w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I Ns 80/19 został złożony wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 20 grudnia 2018 roku w Szczekocinach Andrzeju Hoszowskim, posiadającym numer PESEL 50030306432 i ostatnio stale zamieszkałym w Górze Puławskiej przy ulicy Wąwozowej 10, sporządzony przez Notariusza w Puławach Grzegorza Ambryszewskiego, wpisany do Repertorium A pod numerem 574/2019.

Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Ponadto, każda ze wskazanych powyżej osób może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

- S Ę D Z I A -

Metadane

Data publikacji : 19.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Rzepkowska
Osoba udostępniająca informację:
Karol Brzozowski ADM

Opcje strony

do góry