Sąd Rejonowy w Puławach

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - Sąd Rejonowy w Puławach

W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konieczne jest konto użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Puławach:
 

  • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu  do Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Puławach mieszczącego się w budynku przy ul. Lubelskiej 7 na następujących nośnikach danych:

•    Dyskietka 1,44 MB
•    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
•    Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w  Puławach:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes. Akceptowalne formaty załączników to:
•    DOC, RTF
•    XLS
•    CSV
•    TXT
•    GIF, TIF, BMP, JPG
•    PDF
•    ZIP


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metadane

Data wytworzenia : 06.07.2009
Data publikacji : 09.07.2009
Data modyfikacji : 26.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adm
Osoba udostępniająca informację:
Adm
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Rodzik

Opcje strony

do góry