Sąd Rejonowy w Puławach

Status Prawny Sądu Rejonowego w Puławach

Podstawy prawne, wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określają w szczególności:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm).
  2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz.133 z  późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1407);
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2316);
  5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 roku w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1404);
  6. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2014 roku, poz. 170).

 


Właściwość miejscowa i rzeczowa  Sądu Rejonowego w Puławach

Sąd Rejonowy w Puławach zwany dalej „Sądem” sprawuje wymiar sprawiedliwości na obszarze miasta Puławy oraz gmin: Baranów, Garbów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w zakresie nienależącym do sądów okręgowych, apelacyjnych, sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 07.07.2016
Data publikacji : 07.07.2016
Data modyfikacji : 20.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Chimosz
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Karol Brzozowski

Opcje strony

do góry