Sąd Rejonowy w Puławach

Lista

Lista sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych

w  Sądzie Rejonowym  w Puławach

I Wydział Cywilny

Sędziowie:

Ewa Spich-Jakubanis - Przewodnicząca Wydziału - Wiceprezes Sądu

Maciej Babiarz - z-ca Przewodniczącej Wydziału

Asesorzy:

Elżbieta Wojciechowska

wakat

Referendarze:

Beata Kondraszuk - referendarz sądowy

II Wydział  Karny:

Sędziowie:

Joanna Chimosz – Przewodnicząca Wydziału – Prezes Sądu

Piotr Mogielnicki – z-ca Przewodniczącej Wydziału

Michał Krasowski – Kierownik Sekcji Wykonania Orzeczeń

Aneta Milczek

Marek Stachoń

Marek Szociński-Klein

Agnieszka Wróbel

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sędziowie:

Teresa Czajewska – Przewodnicząca Wydziału

Marek Stochmalski

Jolanta Wnuk

 

IV Wydział Pracy:

Sędziowie:

Magdalena Gałkowska – Przewodnicząca Wydziału 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Referendarze:

Tomasz Włodek- starszy referendarz sądowy – Przewodniczący Wydziału

Elwira Stachoń- starszy referendarz sądowy

Marcin Bąbaś - referendarz sądowy

Dorota Szopa –Buczek - referendarz sądowy

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.04.2019
Data modyfikacji : 13.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Rodzik
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Rodzik
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Rodzik

Opcje strony

do góry